! SPOILER - 4. évad !
 

Amikor az emberiség még csak patkány méretű emlősként szaladgált a sziklák közt, az Árnyak már istenekként járták be az univerzumot. Az Árnyak egyike voltak az első értelmes fajoknak galaxisunkban és kultúrájuk több tízezer évig virágzott.

Keveset tudunk arról, hogy milyenek voltak az Árnyak az ősi időkben. Néhány feljegyzés arra utal, hogy az Árnyak először i.e. 100 millió évvel érték el a hiperűrutazás szintjét, vagy esetleg még korábban. Ezen időszak környékén az Árnyak meghatározó erőt képviseltek a galaxisban, kutatták az univerzumot és kapcsolatba léptek idegen fajokkal. Az első ilyen faj Loriené volt, akik az Elsők között is az elsők voltak.

Az Árnyak sok háborút vívtak más ősi hatalmakkal beleértve a vorlonokat, a Walkereket (Sétálókat) és sok más fajt. A háborúk igazi okát senki sem ismeri, de néhány elmélet szerint az Árnyak féltek ellenségeik telepatikus képességeitől és ezért támadtak. Meglévő információk szerint az összes többi faj egyesített erejére szükség volt, hogy az Árnyakkal felvegyék a harcot. Körülbelül tízezer évvel ezelőttről léteznek az első feljegyzések eme titánok utolsó Nagy Háborújáról. Ebben a háborúban az Árnyakat legyőzték, de nem pusztították el. Visszatérve kiválasztott anyabolygójukra Z'Ha'Dumra, több ezer évig békében éltek szomszédaikkal.

Bizonyos tisztázatlan okokból sokan az Elsők közül úgy döntöttek, hogy kinőttek az univerzumnak ezt a sarkát. Sok új faj fejlődött ki világok ezrein és az Elsők felismerték, hogy az új értelmes életformák sikeres fejlődésének elősegítéséhez az ősi fajoknak el kell menniük. Így sokan az Elsők közül távoztak a Galaxis Peremén túlra, hogy felkutassák a galaxisok közti végtelen űrt. Néhányan hátramaradtak, hogy vigyázzanak a fiatalabb fajokra, amíg azok saját kezükbe tudják venni a sorsuk irányítását. A fő gondviselők a vorlonok voltak és elsősorban az Árnyak.

A vorlonoknak és az Árnyaknak erősen eltérő elképzeléseik voltak megbizatásuk teljesítésének módjáról. A vorlonok a rendben hittek, míg az Árnyak az irányított káoszban; szerintük egy faj csak konfliktusokon keresztül léphet feljebb az evolúció létráján. Bár véleményük alapvetően különbözött, az Árnyak és a vorlonok megegyeztek abban, hogy egyikük sem avatkozik bele a másik felügyeleti módszereibe.

Sajnálatos módon, mint az történni szokott, valamelyikük úgy döntött, hogy az övé a helyes módszer. Most sem tudni, hogy melyikük kezdte a konfliktust, de egyikük elkezdett beavatkozni olyan fajok életébe, melyek a másikuk felügyelete alá tartozott. Kitört a háború és bizonyítandó saját igazukat, a vorlonok és az Árnyak harcba küldték felügyeltjeiket egyfajta ideológiai versenyre. Így kezdődtek az Árny háborúk.

Sokszor visszaverték az Árnyakat anélkül, hogy megerősítést nyert volna az Árnyak vagy a vorlonok igaza. Körülbelül ezer évvel ezelőtt az Árnyak ismét mozgósították erőiket, hogy felkészüljenek egy újabb háborúra.

A vorlonok és a megmaradt Ősi fajok megpróbálták legjobb tudásuk szerint felvenni a harcot az Árnyakkal. Sajnos a testvéreik által magukra hagyott Elsők nem voltak hajlandók segíteni. Akik részt vettek a konfliktusban, mint például a Sigma 957 Walker-ei (Sétálói), legszívesebben otthagyták volna az egészet elkeseredve és becsapva érezve magukat mind az Árnyak, mind a vorlonok részéről. Legvégül a fiatal fajoknak kellene dönteniük a Galaxis sorsáról.

A vorlonok, szövetkezve a minbarikkal és sok más fiatal fajjal, legyőzték az Árnyakat és visszakergették őket Z'Ha'Dumra. Győzelmüknek hatalmas ára volt, mivel csak néhány faj, beleértve a minbarikat, élte túl a galaktikus konfliktust. Amíg az Árnyak elveszítették a fegyverekkel vívott háborút, győzelmet arattak abban, hogy filozófiájuk sokkal inkább elfogadottá vált a vorlonokénál.

Katonai vereségük után az Árnyak észrevették, hogy a vorlonok megpróbálták elpusztítani létezésük minden bizonyítékát azt remélve, hogy az Árnyak elfeledésével a fiatal fajok elfelejtik üzenetüket is. Attól tartva, hogy a vorlonoknak eszébe jut az Árnyak maradék katonai erejét megsemmisíteni, az Árnyak elrejtették háborús flottájukat mélyen a föld alá több ezer bolygón, szétszórva a kozmoszban.

Anyabolygó:
Z'Ha'Dum  
Hely:
900-as szektor
Nap:
'Dum  
Rendszer:
Ha'Dum
Holdak:
0  
Kor:
9 milliárd év
Átlaghőmérséklet:
12 C  
Gravitáció:
1.18 G
Forgásidő:
ismeretlen  
Keringési idő:
ismeretlen

2250-ben földi tudósok felfedezték, hogy az Árnyak több hajójukat is elásták a Naprendszerben. Ekkor az emberiségnek semmiféle feljegyzés nem állt rendelkezésére az Árnyakról vagy földi látogatásukról, kivéve néhány félreértelmezett festményt angyalok és démonok harcáról a sötét Európa felett. Így aztán amikor 2253-ban egy archeológus csapat kiásott egy Árny csatahajót a Marson, nagyon meglepődtek.

Mikor felfedték az Árny hajót, a szerves hajó elkezdett sugározni egy szenvedéssel teli vészjelet. Három nappal később egy másik Árny hajó érkezett, teljesen kiszabadította testvérhajóját és reaktiválta. Az emberiség szerencsétlenségére a kutatócsoport el tudott helyezni egy nyomkövetőt az Árny hajón, mielőtt elhagyta volna a Naprendszert.

Miután megnézték egy nagy hatótávolságú szonda adatait, melyet az Árny hajó helyzetének meghatározására küldtek ki, a Föld Erő felfedezett egy régóta halott bolygót a felderített világűr peremén. Elhatározták, hogy többet szeretnének megtudni az Árnyakról, ezért a Földi Szövetség magas rangú tagjai expedíciót küldtek az Árnyak bolygójára, Z'Ha'Dumra.

2256-ban az Icarus nevű IPX kutatóhajót, a híres idegen-archeológus Chang vezetésével, kiküldték hogy találja meg az Árnyakat és lépjen kapcsolatba velük bármi áron. A kiküldött csapat igen keveset tudott a küldetésről és semmit sem tudott Chang és a Föld Erők távolabbi terveiről a Z'Ha'Dumra utazásról. Csak annyit árultak el nekik, hogy az évezred felfedezése vár rájuk!

Néhány héttel később az Icarus leszállt Z'Ha'Dumra. Érkezésükkor az Árnyak és alattvalóik elfogták a hajó legénységét. Az Árnyak tudtak az emberi eredetű szondáról melyet utánuk küldtek, nagyon szerették volna felhasználni Valen népét, hogy végleg legyőzhessék a vorlonokat. A foglyul ejtett emberek előtt egyszerű választás állt: szolgálják az Árnyakat vagy a halálnál is rosszabb sors vár rájuk. Az Icarus legénységéből néhányan, beleértve a fiatal és nemrég megözvegyült Morden nevű tudóst, az Árnyak szolgálatát választották.

Ahogy az Icarus legénységének többi tagját sorsuk beteljesülése felé vitték, néhányan visszaszöktek az Icarusra, csak hogy azonnal le is lőjék őket amint megpróbáltak felszállni. Akik nem érték el a hajót, azokat fegyver alkotóelemnek alakították át az Árny csatahajók számára. Így az anarchia univerzumban való elterjesztésének hosszú folyamata újra kezdődött.

Nemsokára az Árnyak és hálójuk idegen fajokat ért el, felajánlva nekik szolgálataikat és feltéve nekik egy egyszerű kérdést, Mi az óhajuk? Sokan visszautasítóak voltak, sokan nem. Azon fajok között, aki végül az Árnyak oldalára kerültek, megtalálható volt a Centauri Köztársaság és a Föld Szövetség.

Amint kapcsolataikat megszilárdították, lassan az Árnyak úgy manipulálták a többi fajt, hogy azok háborúzni kezdjenek egymással. A Vorlonok természetesen tudtak az Árnyak dolgairól, de tehetetlenek voltak ellenük, különben azt kockáztatták volna, hogy megsértik a háború régen lefektetett szabályait, melyeket mindkét faj elfogadott eonokkal korábban.

Ahogy az új Árny háború lassan tetőpontjára ért, úgy tűnt az Árnyak győzni fognak. Anarchia uralkodott az egész kozmoszban. A Föld Szövetségben polgárháború dúlt, a minbarik felosztódtak, a narnokat legyőzték és a centauriak mindenkit megtámadtak. Minden erő a galaxisban háborúban állt, túlságosan elfoglaltan ahhoz, hogy a vorlonokra figyeljen. Lassan az Árnyak elkezdték elérni azt a győzelmet, amivel mindig is bizonyítani akarták igazukat a vorlonokkal szemben.

A Babylon 5 földi űrállomáson azonban a vorlonok több fajt is rávettek az együttműködésre. Ennek a próbálkozásnak az élén John J. Sheridan kapitány állt a Föld Szövetségtől. Erőfeszítéseik azonban túl gyengék voltak és túl későn kezdtek bele és az Árnyak elkezdtek nyíltan fellépni célpontokat támadva az El Nem Kötelezett Világok Szövetségében.

Ez vezet majd később az Árnyak bukásához, mivel okot szolgáltatott az idegen erőknek az együttműködésre. Sajnos ez az ok nem volt olyan mértékű mint a félelem attól, hogy nincs olyan erő a fiatal fajok között, melynek esélye volna az Árny háborús gépezet ellen.

John Sheridan parancsára Kosh, a vorlon nagykövet kért egy vorlon flottát az Árnyak megtámadására. Századok óta először az ősi erők nyílt háborút viseltek egymás ellen. Az Árny erőket legyőzték, de borzalmas áron, mivel a vorlonok megsértették az Árnyakkal kötött megállapodásukat, ettől kezdve mindent szabad játékot engedtek az Árnyaknak. Megtorlásképpen az Árnyak kivégezték Kosh nagykövetet. Tízezer éve ez volt az első vorlon halál.

A háború egyre rosszabbra fordult minden résztvevő részére a fiatal fajok között. Ezután, G'Quan narn tankönyvében talált ősi írások segítségével, a Fény Hadserege felfedezte, hogy az Árnyak egyetlen igazi gyenge pontját a telepaták jelentik.

Így a 83-as Szektornál a Fény Hadserege lecsapott az Árnyakra. Telepaták használatával Sheridan erői képesek voltak legyengíteni az Árny hajók pajzsait és szétrombolni a támadó rendszereiket, melyek élőlényeket használtak központi vezérlőegységként.

Ennek ellenére a Fény Hadserege minden Árny hajó elpusztításáért három hajó elvesztésével fizetett. Tudván, hogy ezen a ponton a sors kezétől függ győzelem vagy vereség, az Árnyal elcsalták John Sheridant Z'Ha'Dumra. Sheridan tudta, hogy ez csapda és felrobbantotta Fehér Csillagját két 500 megatonnás bombával az Árnyak fővárosában.

A háborúban hirtelen és váratlan szünet következett be. A vorlonok gyorsan rájöttek, hogy elveszítik a fegyverek és az ideológiák harcát egyaránt. Így aztán elkezdtek egész világokat elpusztítani, hogy megállítsák az Árnyak tanításainak terjedését. Erre az Árnyak vorlon világok megtámadásával és elpusztításával reagáltak.

Ebben az időben John Sheridan és Lorien, az Elsők közt az első, visszatértek a Babylon 5-re. Most már megértve mi történik, Sheridan összegyűjtötte erőit a Coriana 6-nál és úgy rendezte a dolgot, hogy az Árnyak és a vorlonok is ott legyenek. Egy végső csatában fény derült az igazságra. Az egész galaxis megismerte az Árnyak és vorlonok ideológiai háborúját és ezzel a tudattal megtagadott minden további harcot.

Végül az mérhetetlen hosszú ideje tartó háborúskodások után a fiatal fajok döntöttek az Árnyak és vorlonok elveinek csatájában, mely a legkorábbi feljegyzések idejénél is régebben dúlt, úgy döntöttek, hogy nem választanak. Ezzel bizonyították, hogy készen vannak saját életük irányítására az ősi fajok segítsége és irányítása nélkül, ezért az Árnyak, a vorlonok és az összes többi Első faj örökre elhagyta galaxisunkat.

Mindemellett az Árnyak öröksége tovább él. Z'Ha'Dum elpusztításával az Árnyakat századokon át hűen szolgáló lények otthontalanná váltak. Most ezek a szolgák keresik a módját annak, hogy ők válhassanak a káosz uraivá. Így él tovább az Árnyak öröksége.

Chris