Brakiri Krona

Faj: Brakiri
Anyabolygó: Brakos
Ismert kolóniák: Kara a brakiri anyarendszerben
Szövetségesek: Földi Szövetség
Államforma: szindikrácia
Haderő: Ismeretlen
valószínűleg több ezer hajó
Technológia: csillagos

A brakiri férfiuralmon alapuló, patriarchális társadalom, de a Krona testületi kormányzása alatt a nők jelentős lehetőségekhez jutottak fontos pozicíók betöltésére, így a szexizmus csökkenőben van. A brakirik értékelik a sikert, a pénzt, a boldogságot és a kényelmet. Hajlamosak a klikk-szellemre. Bár nagyon jól kijönnek az emberekkel, és a kentauriakkal is így volt a 2263-as háborút megelőzően, a többi fajjal nem igazán találják meg a hangot.

Más fajoktók eltérően a brakirik egy egyedülálló, "szindikrácia" alapú államformával rendelkeznek. Ez egy testületi kormányzási rendszer, amely a körülbelül 500 testületi jelöltet számláló tanácson, a Kronán alapul. A Krona foglalkozik a bolygó ügyeivel, és feje a hadseregnek.

A Kronában képviseltetett legerősebb testületek a Csempész-szövetség és a hatalmas számítógépes szoftver-hardver gyár, a Nagy Csattanás Rt. A Krona elsődleges gondja a brakiri gazdaság fenntartása. Más fajok merev, bürokratikus kormányzásától eltérően a brakirik úgy tartják, a vezetés feladata az ügyek minél gyorsabb elintézése, hogy biztosítsa népe boldogulását. Ennek megfelelően a brakirik híresek ügyintézésük hatékonyságáról és célszerűségéről.
A brakiri civilizáció nagyjából kétezer éve létezik. Annak következtében, hogy testületi struktúrájuk mérhetetlenül merev - olyannyira, hogy a felemelkedés kultúrájukban gyakorlatilag lehetetlen - társadalmuk óriási közép- és alsó osztállyal bír, amelyek tagjai állandó kiábrándultságban élnek.

Ez olyan erős bűnöző réteg létrejöttéhez vezetett, amely mellett a földi és a marsi maffia cserkészlányok gyülekezetének tűnhet. A testületi szint alatt a gengszterfőnökök az urak, akiknek jelenléte a brakiri rendszeren kívül is kézzel tapintható. Erőszak és korrupció leselkedik minden sarokban. Sok brakiri döntött anyabolygója elhagyása mellett, hogy megszabaduljon a boldogulásért való állandó küzdelemből egy olyan rendszerben, amely arra terveztetett, hogy mindenkit ott tartson, ahová született.

A brakiri társadalmi struktúra nagyon hasonló ahhoz, ami a Földön uralkodott a XX. és a XXI. században. Ez a hasonlóság nem véletlen: a földi volt az első idegen faj, amellyel a brakirik kapcsolatba kerültek. Körülbelül 200 évvel ezelőtt, amikor elkezdték kutatni az élet lehetőségét más világokon, a brakirik Földről származó televízió- és rádióadásokat rögzítettek. A földi televízió rajongásuk tárgyává vált, és kulturájuk sok eleme a régi Föld tanulmányozásából nőtt ki.

Amint képesek voltak elhagyni világukat, a brakirik azonnal az emberiség keresésére indultak. Annyira megszokták már a földi adásokat, hogy az emberiséget unokatestvérüknek tekintették, és mindent elkövettek, hogy utánozzák őket. Miután kapcsolatba léptek a Földi Szövetséggel - akik végre szintén eljutottak a csillagokba a kentauriaknak köszönhetően - a két faj hamarosan kereskedelmi kapcsolatokat létesített, és azóta is szoros partneri viszonyban vannak.

Érdemes megemlíteni, hogy a brakirik a mai napig elkeseredetten kutatnak egy elveszett televíziós epizód után. A "Dallas" egyik részéről van szó, amelyben végre kiderült, ki lőtte le J.R.-t. 2 milliárd kredit jutalmat kínálnak annak az informátornak, aki megszerzi az adást az űrből, mivel a Földön egyetlen példánya sem maradt fenn ennek a sorozatnak.

A brakirik fő célja az üzleti siker - bármilyen üzletben. A siker hajszolása áthatja az élet minden darabkáját a Brakoson. A siker az a mérce, amellyel a brakirik saját értéküket mérik, de kegyetlen vágyukat a sikerre nem szabad készpénznek venni.

Az elterjedt tévhittel szemben a brakirik nem túl fejlettek technikailag. Mindossze 150 éve vannak birtokában a csillagközi utazásnak. Míg igen jártasak a kommunikáció-, szállítás- és a biztosági audiovizuális technikában, űrhajózásuk messze elmarad a Földi Szövetség, vagy a Narn Rezsim szintjétől.

Rosszul informált fajok úgy tudják, hogy a brakirik már rendelkeztek gravitációs technológiával 2263 előtt. Ez NEM így van. Bár hajóik elegánsak és erősek voltak, nem alkalmaztak mesterséges gravitáció technológiát 2265-öt megelőzően. A földi-minbari háború előtt fegyvereik a Kentauri Köztársaságtól szerzett technológián alapultak, arzenáljuk legfőbb erősségei a harci lézerek és a plazmaágyúk voltak.

A brakirik, bár nagyszájúak, jelentéktelen katonai erővel rendelkeznek. Hajóik, akárcsak fegyvereik, meglehetősen elmaradottak a Földi Szövetség eszközeihez viszonyítva. Bár fajuk arról nevezetes, hogy egyike a Liga nagyméretű főhajókkal is rendelkező kevés tagjának, ez nem igazán meghatározója katonai erejüknek. Ahogy fentebb említettük, a brakirik szeretnek parádézni, és a külsőségek nagyon fontosak számukra. A nagy hajók építésének elsődleges oka az volt, hogy fenntartsák a látszatot, amelyet oly elkeseredetten próbáltak mutatni más fajok felé. Egyszerűen fogalmazva, ez egy státusverseny volt azért, hogy lépést tartsanak a Földi Szövetséggel és a Kentauri Köztársasággal, amelyek elsődleges kereskedelmi partnereik voltak az Avioki osztályú cirkáló hadrendbe állítása idején.

A brakirik nagyon kevés kolóniával rendelkeznek. Egyetlen nagyobb kolóniájuk a Kara, saját naprendszerük második bolygója. A Karát valamikor 87 évvel ezelőtt kezdték kutatni. Csak keveseknek származott haszna a kolóniából, de akiknek igen, ádáz csatába bocsátkoztak érvényesülésük érdekében. Más említésre méltó brakiri tulajdonok csak bányatelepeik a naprendszerük peremén található aszteroidákon, amelyek gazdagok az ugrókapuk gyártásához szükséges Quantium 40-ben.

Motyó