Történelem
   
Anyabolygó: Föld
Hely: Harmadik bolygó
Nap: Sol
Rendszer: összesen 9 bolygó
5 szilárd, 4 gáz
Holdak: 1
Kor: 4,5 milliárd év
Átlaghőmérséklet: 14 °C
Gravitáció: 1 G
Forgásidő: 23 óra 56,409 perc
Keringési idő: 365,25 nap

A Földi Szövetség 2075-ben alakult egy, a Mars kolonizálását célzó gazdasági/politikai tömörülésként. Hamarosan azonban rendkívül célszerű helyettesítőjévé vált a szomorú kudarcot vallott ENSZ-nek. Az eredetileg Ausztráliát, Nagy-Britanniát, Kanadát, Írországot, Japánt, Új Zélandot, Dél-Afrikát és az Amerikai Egyesült Államokat magába foglaló Szövetség bebizonyította, hogy közös nyelvre és egyesített kultúrára támaszkodva az emberi faj bármely kitűzött célt elérhet.

A Földi Szövetség alapító országai jelentős lépéseket tettek a csillagok felfedezése felé, állomásokat és előőrsöket építve a Hold felszínén és végül kolóniát alapítva a Marson a 2090. évben. Bár egy évtizeddel később az első Mars-kolónia megsemmisült egy terrorbombázás során, a Szövetség sikere nagyon is bizonyította, hogy amennyiben az emberiség ki akar lépni földi bölcsőjéből, nem engedheti meg magának a nyelvek, vagy a társadalmi/politikai határok általi megosztottságot.

2107-ben, két évvel a második Mars-kolónia létrehozása után az ENSZ feloszlott. A 2122. évben a Földi Szövetség vált az emberiség és a Föld bolygó hivatalos kormányzó testületévé. Ez több globális konfliktus kirobbanásához vezetett, elsősorban azon nemzetektől kiindulva, amelyek visszautasították a csatlakozást a Szövetséghez. A helyzetet súlyosbította az erőforrások szétforgácsolása azáltal, hogy a Szövetség felderített és benépesített minden lehetséges helyet a Naprendszerben. Úgy tűnt, hogy globális katonai krízis készül elborítani a Földet. A krízis 2150-ben San Diego terrorbombázásában tetőzött, és egy meglehetősen rövid életű háborúval folytatódott, melynek során a Szövetség összeroppantott minden szakadár nemzetet.

Ekkorra az emberiség kinőtte saját Naprendszerét, de sajnálatos módon minden arra irányuló kísérlete, hogy megvalósítsa a fénysebesség feletti utazást, kudarcot vallott. A földi tudósok felfedezték a hiperteret és bizonyították a tachyonok létezését, de nem találták meg a matematikai módszert arra, hogy bármit, ami nagyobb egy részecskénél, átjuttassanak a valós tér és a hipertér közti határon. Így, hogy féken tartsa a polgárok elégedetlenségét, a Szövetség alvóhajókat indított a mélyűr felé az idegen élettel való találkozás reményében. De meglepő módon az oly elszántan keresett idegenek előbb találtak rá a Földre.

2155-ben a kérdés, hogy az emberi faj egyedül van-e a világegyetemben, vagy sem, válaszra talált. Egy kentauri járőrflotta észlelte az intenzív rádió- és az alacsonyszintű tachyon kommunikációt a Naprendszer űrállomásai között.

A kentauriak, akik meglepően hasonlatosak az emberekhez, kitárt karral üdvözölték az emberiséget, és hamarosan széleskörű kereskedelmi kapcsolatokba bonyolódtak vele. Ily módon a Földi Szövetség előtt megnyílt az Univerzum. Az álom, amely a Szövetség létrehozását inspirálta, végre valósággá vált.

Közel egy évszázadon keresztül a Földi Szövetség intenzív növekedést élt meg. A kentauriaktól vásárolt technológia lehetővé tette, hogy a Föld két évszázadot ugorjon mindössze két év leforgása alatt. Az emberiség hamarosan kolóniák telepítésébe kezdett és jogot formált az összes világra a Naprendszer környezetében, aktív résztvevőjévé válva a galaktikus közösségnek. De a galaktikus űrutazás tekintetében a Szövetség még mindig a kentauriakra volt utalva. Ez a tény sokaknak szúrta a szemét a Szövetségben. Miután a Lockheed-Mitchell Vállalat gyártani kezdte az első földi tervezésű szövetségi ugrókapukat, az emberiség nem függött többé a kentauriaktól, és hamarosan megtette első lépéseit, hogy jelentős galaktikus hatalommá váljon.

Miután volt néhány jelentéktelen összetűzése olyan fajokkal, amelyek később a Független Világok Ligáját alkották, a Földi Szövetség létrehozott egy nagyméretű, erős űr-haditengerészetet a kormány katonai ágazata, a Földerő parancsnoksága alatt. Az újításokra és a belső harcok évei során felgyülemlett jelentős tudásra támaszkodva az emberiség hamarosan olyan számottevő katonai erővé nőtt, amelyet sok agresszívabb faj is jobbnak látott békén hagyni.

Első 75 évében a Földi Szövetség kolóniákat hozott létre és kiterjesztette fennhatóságát minden bolygóra és rendszerre a Nap 8.000 köbfényéves körzetében. Kolóniái voltak a Proxima Centaurin, a Wolf 359-en, a Luyten csillagain, a Cygni Alphán és a Ross csillagain. Mindössze néhány rövid év leforgása alatt vitathatatlan hatalommá vált, amely irányítása alá vont minden világot a Nap 20 fényéves körzetében a Ross 128-tól a Siriusig, és kiterjesztette befolyását egészen a Denebig, az Orionig és más rendszerekig 2.000 fényévre minden irányban.

Azután 2231. november 3-án a Földi Szövetség hadat üzent a brutális Dilgar Birodalomnak, és ezzel végre elfoglalta helyét a Galaktikus Szuperhatalmak között. A Liga és kisebb mértékben a Narn Rezsim is már közel egy éve háborúban állt a Dilgarral, amikor a Szövetség beavatkozott a konfliktusba. A háború rosszul állt a Liga számára, és a dilgar győzelem bizonyosnak látszott, amíg a Földi Szövetség be nem vetette erőit a csatában. Bár az emberiség elsősorban erőfitogtatás céljából csatlakozott, a háború hamarosan erkölcsi keresztes hadjárattá változott, amikor a förtelmes rémtettek híre eljutott a Föld Dómba. Kevesebb, mint egy éven belül a Földi Szövetség és partnerei vereséget mértek a Dilgar Birodalomra, megszüntetve ezzel a terror uralmát a kvadránsban.

A győzelem és a sok fajtól újonnan nyert tisztelet szárnyain magasra emelkedve a Földi Szövetség megszilárdította védelmét, és ismét bevetette erőforrásait a kolonizálás és felfedezés területén. A jövő fényesnek tűnt a Dilgar elleni győzelmet követő arany esztendőkben. Sajnos a Szövetség, amely saját magát az ismert galaxis legerősebb hatalmai közé sorolta, hamarosan durva leckét kapott a valóságról.

2245. január 12-én egy szövetségi hajókból álló flotta szokványos felfedező küldetése során belépett a minbari felségterületre, és véletlenül összetalálkozott egy minbari flottával. A minbari fennhatóságú csillagrendszerbe lépve a kicsiny szövetségi flotta hirtelen szemtől-szemben találta magát a nyitott lőállásokkal közeledő minbari csatacirkálóval. A parancsnoki hajó kapitánya, támadó szándéktól tartván, tűzparancsot adott legénységének. A szövetségi hajók egy gyors, pusztító plazmasortűzzel megrongálták a minbari cirkálót és megsemmisítettek egy kísérőhajót, majd a a hipertéren keresztül visszamenekültek a szövetségi területre. A csatában elhunytak között volt Dukhat, a Minbari Föderáció uralkodó testülete, a Szürke Tanács vezetője is.  
 Így történt, hogy egy egyszerű félreértés három évi véres háborúba torkollott, amely örökre megváltoztatta a kvadránst. Szembesülvén az ezer évekkel fejlettebb technológiájú ellenféllel, a Földerő eszközei elégtelennek bizonyultak a minbari hadigépezettel szemben. A sok Liga-tagállam, amely elkötelezte magát a Szövetség mellett, most hirtelen megvonta támogatását, a Narn kivételével, amely fegyvereket kínált, de nem nyújtott közvetlen katonai segítséget. A győzelmek száma igen csekély volt, és a Szövetség minden megsemmisített minbari hajóért átlagosan öt saját hajó elvesztésével fizetett. A megnyert csaták sem voltak igazi győzelmek: a hajó- és emberveszteség átlagos aránya 3:1 volt a minbariak javára... és ez épphogy csak a minbari támadók pillanatnyi megállításához volt elegendő.  

  A Földi Szövetség egyetlen valódi győzelmét akkor aratta, amikor John Sheridan parancsnokhelyettes - aki a Lexington szövetségi nehézcirkáló parancsnoki pozíciójába került a hajó kapitányának halálakor - csapdát állított egy támadó minbari csatahajónak.
Sheridan - mivel tudta, hogy a minbari hajó azonnal visszatér, hogy végezzen a megbénult Lexingtonnal, amint az megpróbál segítséget kérni rádióján - utasította a legénységet, hogy helyezzék ki a hajó három megmaradt fúziós robbanófejét, elrejtve őket egy aszteroidaövben. Amint a bombák a helyükön voltak, a Lexington segélyhívást adott le, annak biztos tudatában, hogy a minbari hajó visszatér.

Azt gondolván, hogy tehetetlen célponttal áll szemben, a minbari hajó egyenesen ráállt a segélykérő jelre, gyors leszámolásra készülve. Amint a hajó belépett az aszteroidaövbe, Sheridan parancsnokhelyettes felrobbantotta az első töltetet, súlyosan megrongálva ezzel a Fekete Csillagot. A menekülni próbáló hajót a második bombával sikerült megsemmisíteni. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem maga a bomba idézte elő a Fekete Csillag felrobbanását. A második nukleáris detonáció megrongálta a hajó reaktorműködtető rendszerét, zavart okozva a magban, és a fúziós reaktorrendszer ezen zavara vezetett a Fekete Csillag megsemmisüléséhez. Ez volt a háború első és utolsó nagyobb győzelme. Ezen győzelem ellenére a Földi Szövetség helyzete tovább rosszabbodott. 2248-ban, mikorra a fegyveres erők nagy része vagy megsemmisült, vagy távoli rendszerekben vívta csatáit a minbariakkal, a Föld egyszer csak arra eszmélt, hogy egy majdnem 300 nagyhajóból álló minbari támadó flotta közvetlen célpontjává vált.

Hogy megvédje a Földet, a Szövetség egy végső erőfeszítéssel 20.000 legbátrabb katonáját bevetve védvonalat formált a Hold pályáján belül, megesküdve az összes istenekre, hogy ezt a vonalat egyetlen minbari sem fogja átlépni. Elkeseredett lépés volt: a Földnek semmi esélye nem volt a közeledő minbari erőkkel szemben. Több mint 20.000 férfi és nő tartotta a vonalat... de csak 207 túlélő maradt. A Vonal Csatája a háború legvéresebbikje volt, és nem egy minbari hajó is odaveszett. A csatát követően a Minbari Föderáció megadta magát a Földi Szövetségnek. A nagy nyilvánosság számára mindmáig homályos okokból a Föderáció a totális győzelem szélén letette a fegyvert, a győzelemén, amely az emberi faj teljes megsemmisülését jelentette volna.  

A kölcsönkapott új élet lehetőségével élve a Földi Szövetség napirendre tűzte Calvin Natawe szövetségi szenátor rég elfeledett indítványát. Megszületett a Babylon Terv, annak a célnak szentelve, hogy létrejöjjön egy hely, ahol emberek és idegenek békésen elrendezhetik nézetkülönbségeiket. Santiago elnök vezetése és a Szövetségen kívüli támogatók segítségével felépült a Babylon 5 űrállomás, és ezzel a Babylon Terv valósággá vált.

Bár sok küzdelmet élt meg az utóbbi években, a Földi Szövetség továbbra is az egyik legnagyobb befolyással rendelkező hatalom a kvadránsban.

Tizenhat kolónia, nyolc főbb katonai bázis és tizenegy kutatóállomás: a Szövetség egyike a legnagyobb birodalmaknak az ismert galaxis ezen tájékán. Mérete felülmúlja a narn, a kentauri, sőt a minbari birodalomét is, és körülbelül 20,000 nagyhajóból álló haderővel büszkélkedhet.

Motyó