Marga Chulda

Faj: Grome
Anyabolygó: Gromahk
Ismert kolóniák: nincs
Államforma: autokrácia
Státusz: nagyon gyenge

A grome-ok uralkodója a Margus. A Margus általában férfi, bár néhány nő is viselte már ezt a címet. A Margus hatalma abszolút és a cím örökletes. Tanácsadói különféle hivatalok, amelyek a bolygó mindennapi tevékenységét felügyelik. A grome kormány az évek során rendkívül korrupttá vált, és sokan látják úgy, hogy a forradalom elkerülhetetlen.

Vallás: több is létezik. A legnépszerűbb a Marga Tain, amely a Margust isteni alakként, az istenek szószólójaként tiszteli. A grome-ok alapvetően panteisták, és sokféle istenben hisznek.

Hivatalosan a kormány toleráns minden hittel szemben. Ennek ellenére számos esetben fordult már elő inkvizíció és tisztogatás a Marga Tam részéről, és ez valószínűleg a jövőben is így lesz. Mint istenkirály, a Margus az inkvizíciót a politikai irányítás könnyű eszközének tekinti, ahol a vallási eretnekség - legyen az vélt, vagy valós - maga után vonja a hazaárulás bűnét is.

Társadalmi struktúra: a grome civilizáció körülbelül 2000 éves. Rendkívül stagnáló társadalom, ahol a változás ritka és általában erőszakos.

Gazdasági szempontból a grome-ok két csoportra oszthatók: a kormány tagjai - és mindenki más. Aki kapcsolatban van a kormányzattal, általában sikeres, a többiek úgy élnek meg, ahogy tudnak. Az adók igen magasak, és gyakorlatilag minden adóköteles.

A bűnözés nagy probléma a Gromahkon. A Margus drákói törvényei ellenére egy igen széles bűnöző réteg jött létre. A bűnözés sokféle formában van jelen: a Margus fennhatóságát tagadó vallásos hittől a csempészetig és az adócsalásig.

Gyakoriak a népfelkelések. Sok esetben ez az egyetlen mód, hogy felhívják a Margus figyelmét valamely igazságtalanságra. Azonban a nép szándékukával mit sem törődve minden felkelést brutális levernek, ezt pedig általában széles nyilvánosság előtti tömeges kivégzések követik, figyelmeztetésül minden potenciális lázadónak.

A grome-ok hajlamosak az önhittségre, egészen az arroganciáig, és gyakran bőszítenek fel más fajokat ezzel. Nagyra értékelik az anyagi bőséget, a rangot és a versengést.

Technológia: a grome-ok technikai fejlettsége alacsony. Mindössze 70 éve ismerik a csillagközi repülést. Technikai eredményeik nagy része kizárólagos állami alkalmazásra van fenntartva. Jó szakértők a kommunikáció, a szállítás, a bányászat és az ételszintézis terén.

Haderő: a grome-ok nagyon kevés csatahajóval rendelkeznek, amelyek nem mondhatók túl hathatósnak. A grome-ot általában a Szövetség leggyengébb fajának tekintik.

Kolóniák: a grome-ok jelenlétét az űrben mindössze néhány ipari és tudományos űrállomás képviseli.

Motyó