Az Androma Köztársaság

Faj: Hurr
Anyabolygó: Androma
Ismert kolóniák: nincs
Államforma: köztársaság
Státusz: gyenge

A hurrok választott kormánya a 35 városállam képviselőiből tevődik össze. A városállamok a hurr anyabolygó fő lakossági központjai. A képviselőket népszavazás útján választják meg, három ciklusonként egyszer. Sok a politikai belviszály, és a választásokat a korrupció dominálja. A kormányzás igen kevéssé hatékony a nagyfokú frakcionalizáltság miatt.

Vallás: a hurrok három férfiistent tisztelnek. A legnépszerűbb Bron, a káosz istene, a szerencsejátékosok védőszentje. A második Rikay, egy jóval konzervatívabb isten, akinek tanítása mértékletességre int. A harmadik Skartu, a bosszúálló isten, szigorú viselkedési szabályokkal - őt meglehetősen kevés hurr követi. A hurrok nem túl spirituális lények, és a vallás nem a legfontosabb számukra.

Társadalmi struktúra: a hurr civilizáció körülbelül 1000 éves.

Rendkívül intoleráns és frakcionalizált társadalom, amely teljes mértékben férfi-uralmú. A nők minden szempontból alacsonyabbrendűnek minősülnek, akiknek feladata a gyermekszülés és a férfiak örömének szolgálata. Nincs szavazati joguk, a házasság a legmagasabb elérhető pozíció számukra. Kibontakozóban van egy feminista mozgalom, de a haladás lassú.

Nagymértékű a gazdasági egyenlőtlenség. A társadalom nagy része nyomorban él, van egy kisebb középosztály és egy nagyon szűk, gazdag elit. A bűnözés és a politikai korrupció általános az Andromán: a bűnszövetkezetek egybefonódnak a Köztársasággal. A legtöbb hurr városlakó, és a városállamok mindenütt túlzsúfoltak. Néhány hurr vidéken él, de ezek száma egyre gyérül. A hurrok értékelik a gazdagságot, a hatalmat és a kényelmet. Meglehetősen idegengyűlölők, legjobban a hozzájuk hasonló fajokkal jönnek ki, mint például az emberek, a kentaurik, vagy a brakirik.

Technológia: a hurrok 75 éve ismerik a csillagközi repülést. Technikájuk fejlettsége alacsony és főleg a környezetszabályozás, a tápegységek, a kommunikáció és az ételszintézis területei felé irányul.

Haderő: a hurr aggresszív faj. Nincs azonban meg a megfelelő katonai ereje, amely szolgálná ezt az agresszivitást. Van egy kis hadiflottájuk mérsékelt fegyverzettel, de a hajók nehézkesek, lassúak, és nem jelentenek igazi fenyegetést. Csapataik jók a földi harcban, de itt is hiányzik a megfelelő tűzerő.

Motyó