L´LORT Mi-Ma-Ti

Faj: Llort
Anyabolygó: Vartas
Ismert kolóniák: nincs
Államforma: feudalizmus
Haderő: Ismeretlen
valószínűleg csak néhány száz hajó
Technológia: szoláris / csillagos

A llort fiatal civilizáció, mindössze 1500 éves. A llortok föld alatti, bonyolult, labirintus-szerű városokban élnek, mivel anyabolygójuk, a Vartas felszíne sziklás és meglehetősen alkalmatlan az élet legtöbb formájára. Csoda, hogy a llortok egyáltalán léteznek: bolygójuk ellenséges viszonyait figyelembe véve némelyek azt is felvetették, hogy a llortok eredetileg nem a Vartasról származnak.

A llort állam feudális jellegű, amely a llortok veleszületett aggresszívitásán és független természetén alapszik. Egy család, vagy egyén hatalma öröklött elkötelezettségek bonyolult rendszerén alapul. Egy adott időben a legtöbb hatalommal rendelkező egyén a Mi-Ma-Ti, aki tartományának vezetője. Az elkötelezettségek, amelyek a Mi-Ma-Ti hatalmát adják, állandóan változnak. Ennek következtében a llort kormányzat állandó kavargásban van, és a teljes összeomlás szélén táncol. New Vegasban jelenleg 12:1-re teszik az esélyét, hogy a llort vezetés húsz éven belül összeomlik, és 3:1-re, hogy ez a XXIII. század végéig bekövetkezik.

Ez a belső harc a csillagközi szövetségekre is romboló hatással van: a llortok ismertek arról, hogy felmondják, vagy felfüggesztik a kereskedelmi egyezményeket, majd felélesztenek korábban megszakított szerződéseket, amint új Mi-Ma-Ti kerül hatalomra. Ez a zavaros gondolkodásmód a llort élet minden területére kiterjed, beleértve a vallást is. Nem szokatlan, hogy egy llort többször is vallást cseréljen élete folyamán, aszerint, hogy területének aktuális vezetője milyen hitet vall.

A llort társadalmi osztályok között igen nagy az egyenlőtlenség. A kis létszámú elitet kevéssé érinti a kormányzat hatalmi bázisának állandó cserélődése. Létezik egy elég nagy középosztály is, de az alsó osztály majdnem nyolcszorosan felülmúlja az elit és a közép összesített létszámát.

Gyakoriak a rivális házak közötti viszályok és háborúk, így a katonai szolgálat igen népszerű - és egyben a legstabilabb - foglalkozás a Vartason.

A férfiakra és nőkre egyenlőkként tekint a társadalom. Bár minden llort a házasság saját egyéni módozatát gyakorolja, a párválasztás ritkán több politikai egyezségnél, a hatalom és cím biztosításánál.

A llortok igen jól ismertek furcsa társadalmi különcségeikről. Nagy gyűjtögetők, óriási készleteket halmoznak fel mindenféle csecsebecsékből és holmikból. Ez önmagában nem is lenne olyan furcsa, ha eltekintenénk a körülménytől, hogy gyakran lopás útján szerzik meg, amit akarnak.

A tárgyak értéke keveset nyom a latban, egyszerűen csak elveszik, amit akarnak, mert tetszik nekik, vagy érdekesnek találják. A llort társadalomban a lopás nem számít bűnnek. Ha egy llort lop egy másiktól és elfogják, akkor a megkárosított fél egyszerűen visszakéri a holmijait. A tárgyakat udvariasan visszaszolgáltatják és több szó nem esik a témáról.

Fura különcségüknek köszönhetően a llortok mint tolvajok szereztek hírnevet, amit nagyon is kiérdemeltek. Ők maguk természetesen semmi rosszat nem látnak abban, ha valaki elveszi, amit akar, és továbbra sem értik, hogy a kívülállók miért csinálnak akkora ügyet ebből. Végül is nem a haszonért lopnak, csak hogy birtokolhassák a tárgyakat.

Bár anyabolygójuk gyakran szenved háborútól, vagy belső viszálytól, a llortok nem játszanak jelentős szerepet az intergalaktikus hadszíntéren. Feudális kormányzatuk és széttagolt társadalmuk megakadályozta őket, hogy közös zászló alatt egyesüljenek. A llortok többet foglalkoznak az egymás elleni harccal, mint birodalmuk növelésével.

A llort csillaghajók, bár erősen páncélozottak, lassúak és esetlenek, még a Földi Szövetség és a Narn mércéjével mérve is. Fegyvereik bolygójuk védelmére alig alkalmasak. A Vartas kicsiny stratégiai étéke az egyetlen ok, amiért még nem vált invázió célpontjává. A llort technológia meglepően alacsony fejlettségű. Mindössze körülbelül száz éve ismerik a csillagközi repülést, és a legtöbb faj még mindig csak a "szoláris" technológia kategóriájába sorolja őket. Technológiájuk legtöbb fejlődési lépését bányászati tevékenységük folyamatos bővülése és földalatti városaik építése eredményezte.

Motyó