Történelem
   
Anyabolygó: Narn
Hely: Második bolygó
Nap: Narn
Rendszer: összesen 8 bolygó
5 szilárd, 3 gáz
Holdak: 1: Qui
Kor: 2,3 milliárd év
Átlaghőmérséklet: 15 °C
Gravitáció: 1,899 G
Forgásidő: ismeretlen
Keringési idő: 477,01 nap

A narn civilizáció néhány évszázaddal idősebb a földinél. A narn valaha békés agrárnép volt, hasonló az afrikai zulu törzsekhez. Anyabolygójuk a második a földi csillagászok által 82 Eridaniként jelölt csillag bolygóinak sorában. Körülbelül 13 fényévre helyezkedik el a Babylon 5-től, 20 fényévre a Soltól és közel 67 fényévre a Centauri Prime-tól.

Miközben technikájuk elmaradott volt - technikai fejlődésük minden igyekezetük ellenére egy helyben topogott majd kétezer éven át - a narnok a galaxisban valaha ismert legstabilabb társadalmak egyikét élvezhették. Ez azonban gyökeresen megváltozott a 2109. évben, amikor a Kentauri Birodalom, galaktikus terjeszkedésének második hullámában, kapcsolatot létesített népükkel.

Miután rájöttek, hogyan arathatnak gyors győzelmet a narnok felett, a kentauriak plazmabombát dobtak a déli kontinens fővárosára. Néhány órával a robbanás után leszálltak a bolygón, és közölték a jelenlévő narnokkal, hogy épp legyőztek egy, a bolygó leigázására készülő idegen inváziós erőt.

A csillagok közt élő hatalmas, isteni erővel bíró, a narn kultúra bölcsőjénél bábáskodó lények küldötteinek gondolva őket, a narnok tárt karokkal fogadták a kentauriakat. A narnokat az inváziótól megvédő bátor és nemes kentauriak híre gyorsan terjedt, és ők királyoknak kijáró tiszteletben részesültek, sőt szó szerint istenként imádták őket. A kentauriak igencsak élvezték ezt.

A narnok naivitását kihasználva a Kentauri Birodalom helyet ajánlott számukra dicső köztársaságában. A tagság technológiát, oktatást és orvostudományt ígért, és ami a legfontosabb, védelmet az agresszív idegen fajokkal szemben. A narn vezetők, attól tartva, hogy a támadó idegenek visszatérhetnek, amint a kentauriak eltávoztak, készségesen csatlakoztak az új Köztársasághoz, akaratlanul szolgaságra ítélve ezzel népüket.

Az első időkben a narnok szívesen szolgálták a kentauriakat. Isteni tiszteletük a kentauriak iránt hamarosan az új Köztársaság ékkövévé emelte világukat. Gazdag termőföldje és terményeinek széles skálája rövid idő alatt elsődleges exporttermékké vált, a bolygó pedig minden kentauri elsőrendű nyaralóhelyévé. A narni vakációra buzdító reklámok szlogenje ez lett: "Az Istenek a Narnra utaznak".

Lassan de biztosan a bennszülött lakosság jogai egyre csorbultak, szabadságuk kicsúszott kezükből. Egy generáció sem telt bele, és a narnok felismerték: a kentauriak távolról sem azonosak a nemes lelkű istenekkel, akik a múltban meglátogatták bolygójukat. De a sérelem már megesett: a kentauriak szabadon jártak-keltek a Narn utcáin, a nemesség köpönyegébe burkolózva és felsőbbrendűségük önhitt tudatában. Ők voltak az urak és a narnok a szolgáik.

Bár megmentőkként érkeztek a Narnra, a kentauriak most hódítókká változtak. Néhány narn vezető, aki annak idején üdvözölte a kentauriak érkezését, megpróbálta szóba hozni ezt a kérdést a bolygó területi kormányzójánál. A kentauri kormányzó kigúnyolta a narn öregeket, de nem volt olyan bolond, hogy alábecsülje a veszélyt, amit jelenthetnek. Így hát példát statuált néhány lázadó öreggel, majd megtörte a megmaradtakat.

Amint a Narn vonzereje megfakult a kentauri kultúrában, rátértek a szokványos üzleti tevékenységre. Hatalmas bányászati vállalkozások indultak meg. A narn polgárokat összeterelték, mint a barmokat, és bányákba, vagy mezőgazdasági munkára vezényelték őket. Hatalmas erejüket és állóképességüket kihasználva más kentauri birtokokra is exportálták őket, mint rabszolgákat.

Miután a kentauriak figyelmét egyre inkább csak a bolygó értékes fém- és anyagkészlete vonzotta, felhagytak a bioszféra karbantartásával. Az óceánokat lecsapolták, vagy megsemmisítették, a tiszta víz kimerült, az állatokat lemészárolták. A kentauriak az egész bolygó elpusztításán voltak.

Felismervén, hogy mi történik velük, több ellenálló csoport alakult a Narnon. De szervezetlenségük miatt a kentauri megszálló erők könnyedén ritkították meg őket. Mindez megváltozott, amikor néhány narn érkezett vissza, akik éveket dolgoztak rabszolgaként más kentauri világokon. Elmesélték társaiknak milyen is valójában odakint az univerzum. A kentauriak nem a nagy oltalmazók, és nem is az egyedüli hatalom a mindenségben.

Látván a szervezettség szükségességét, G'Tarn lázadó vezér egyesítette az összes lázadó frakciót egyetlen hatalmas gerillaerőben, amely szabotázsakciókat hajtott végre kentauri berendezések és hajók ellen, és Narnon elő kentauri polgárokat gyilkolt meg,

Hamarosan a külső világokon dolgozó szolgák szövetségeket kötöttek a Független Világok Ligáján belüli fajokkal, amelyek szintén a Kentauri igája alól szabadultak. Fegyverek kezdtek szivárogni a Narnra, és az ellenállás súlyos érvágásokba kezdett a kentauri erőforrások ellen.

A Kentauri nem kívánt beletörődni szolgáinak engedetlenségébe és a Köztársaság Ékkövének esetleges elvesztésébe, így egyre több időt és erőforrást fordított a narn felkelés leverésére. Azonban minél több kentaurit vetettek be a narn terroristák és a lakosság ellen, annál több narn vágott vissza. A lázadás 2207-ben érte el tetőpontját, amikor kiderült, hogy maguk a kentauriak dobták a plazmabombát a fővárosra közel száz évvel azelőtt.

Felháborodva ezen az anyabolygó minden lakója a lázadás mellé állt. Városokat gyújtottak fel, bázisokat semmisítettek meg és megállították a bányászatot. A terrorista csapások következtében a Narn exportja elapadt. Majd - a Liga más fajainak segítségével - a narnok zavarni kezdték a kentauri galaktikus kereskedelmet. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a Narn megtartása sokkal több problémát jelent, mint amennyit megér, és miután már kizsigerelték a bolygó összes természeti erőforrását, a Kentauri feladta a Narnt 2214. közepén.

A kentauri megszállástól szociális, globális és morális tekintetben letarolva a narnok megesküdtek, hogy soha többé nem tűrik elnyomó hatalom uralmát maguk felett. A kentauriaktól tanult tudomány segítségével kapcsolatokat teremtettek jobb szándékú fajokkal. A hátrahagyott és a szabotázs akciókat elkerült kentauri technika felhasználásával megkezdték világuk újjáépítését.

Tudták, hogy a túléléshez önellátókká kell válniuk. Ennek érdekében ismét törzsekre oszlottak és terraformáló kampányba kezdtek, hogy életre keltsék mostanra sivárrá lett bolygójukat. Mivel a globális rekonstrukcióhoz szükséges időt túl hosszúnak találták, és mivel erős bosszúvágy élt bennük, újra egybegyűltek, hogy létrehozzák az Új Világ kormányát. Az új kormány abból az uralkodó kasztból szerveződött, amely jólétet hozott a Narnnak egy évszázaddal azelőtt. A családok vezetőket neveztek ki, akik a törzsi Kör tagjaivá váltak, ezen keresztül pedig további kinevezést nyerhettek a Narn központi kormányzó csoportjába, a Kha'Riba.

Az új Kha'Ri első témái közt szerepelt a gazdasági növekedés és az önellátóvá válás szükségessége. Úgy döntöttek, ez a cél leggyorsabban katonai erő által valósítható meg, így óriási haderőfejlesztésbe kezdtek. A narnok megtanulták, hogy az Univerzum kegyetlen hely. Hogy túléljenek ebben az új, nagyobb világban, amelybe beletaszították őket, úgy döntöttek, maguk is hasonlóan könyörtelenekké lesznek.

A Narn Rezsim létrejöttét követően a valaha békés agrárfaj vadul betört a galaxis színpadára. Hamarosan világokat követelt magának, és megkezdte erőforrásainak felhasználását egy új haderő megalapozásához. Néhány világuk kopár és élettelen volt, és a narnok kedvükre hadonászhattak rajtuk. Más bolygóik életteliek voltak, és - korábbi kentauri uraikhoz hasonlóan - a narnok leigáztak minden rajtuk élő bennszülött fajt. Azzá váltak, amit gyűlöltek: hódítókká, akik nem törődnek semmivel.

Húsz éven belül a Narn kiterjesztette rezsimjét kilenc kolóniára. A kilencből négy korábbi kentauri birtok volt, amely vagy erőszakos elfoglalásra került egy, a Kentauri Köztársasággal vívott határcsata során, vagy a Kentauri császári udvar engedte át a Narnak, hogy békülésre bírja. Mivel a kentauriak nem harcoltak birtokaikért, a narnok úgy vélték, korábbi uraik megtanultak félni tőlük, és meglapulnak újdonsült erejük láttán.

Terjeszkedésüket és gazdaságuk stabilizálódását követően a narnok mohón nekiláttak kereskedelmi kapcsolatokat kihajszolni minden fellelhető fajjal. Ennek oka az ősi narn társadalmi struktúrára vezethető vissza, a hitre, hogy az erős kereskedelem jelenti a kulcsot az új barátok és szövetségesek szerzéséhez. Sajnos azonban a narnok túl hosszú ideig küszködtek és harcoltak saját világuk szabadságáért és galaktikus birodalmuk létrehozásáért, így nem lehettek felkészülve arra a másik harcmezőre, amelyet politikának hívunk.

Több faj, akikkel a narnok kereskedni kezdtek, hamarosan árulással és hazugsággal vádolta őket, mivelhogy olyan idegen hatalmakkal is kereskedtek, amelyek nekik ellenségeik voltak, sőt néha háborúban is álltak velük. A narnok nem értették, miért okoz ez problémát más hatalmaknak, de ráébredtek, hogy az idegenekkel jóval nehezebb lesz szót érteniük.

Járatlanságuk miatt a kereskedelem politikai oldalában, a narnokról gyorsan elterjedt az a nézet, hogy anyagias faj, amely megvesz vagy elad bármit, amiért jó árat kaphat. Ez nem volt túl messze az igazságtól, mivel a narn kereskedelmi törvények nagyon liberálisak voltak: engedélyezték az üzletelést és kereskedelmet bármely fajjal, kivéve a kentaurit és szövetségeseit - köztük eleinte a Földi Szövetséget is.

2219-ben, egy földi hajóval történt első találkozáskor a narnok fogékonynak tűntek kapcsolatok létesítésére az emberiséggel. Szerencsétlen módon, amikor először meglátták az embereket, kentauriaknak hitték őket, és tüzet nyitottak. Bár felismerték tévedésüket, de ennek ellenére gyanakvóak maradtak a Földi Szövetséggel szemben, és több határvillongásba is keveredtek vele, mielőtt aláírták a QZel 2224 Egyezményt. Utóbbi hamarosan bölcs döntésnek bizonyult.

2228-ban a narnok kapcsolatba kerültek a dilgar nevű idegen fajjal. A dilgart, amely a kentaurihoz hasonló korú, erejű és technikai fejlettségű faj, azelőtt kordában tartották a kentauriak. Most, hogy a Kentauri sorra vesztette el birtokait szerte a kvadránsban, és zsugorodni kezdett a galaxis térképén, a Dilgar masszív terjeszkedésbe kezdett. Abbéli meggyőződésükben, hogy bárki, aki nem dilgar legjobb esetben sem több potenciális szolgánál, hamarosan megtámadták és megsemmisítették sok idegen világ bázisait.

A Narn, nem akarván magára haragítani a dilgarokat, békedelegációt küldött a bolygójukra. Az első két követ a dilgarok tudományos kísérleteinek alanyaként végezte. Ami maradt belőlük, azt visszaküldték a Narnra. A harmadik küldöttnek végre sikerült kapcsolatot teremtenie a Dilgar Birodalommal.

A dilgarok régóta gyűlölték a kentauriakat, akik erős Köztársaságuk révén évszázadok óta féken tartották birodalmukat. A narnok ezt az általános gyűlöletet kihasználva kereskedelmi egyezményt szorgalmaztak a dilgarokkal, abban a reményben, hogy a két faj barátságot köthet, és egy napon együtt uralhatják a galaxist.

Bár a dilgarok beleegyeztek a kereskedelmi kapcsolatok elindításába, nagyon kevés konkrét üzlet köttetett. Amikor a Független Világok dilgari inváziójáról szóló hírek eljutottak a narn anyabolygóra, a Kha'Ri sok tagja aggódni kezdett, mi történhet, ha a dilgarok szemet vetnek a narn űrre. Félelmeik ellenére a kereskedelem a Dilgarral folytatódott.

Kevesebb, mint egy évvel a kereskedelmi kapcsolatok létrejötte után, a rosszindulatú faj felfedezte, hogy a narnok nehézfegyverzetet és orvosi felszerelést árulnak a Liga világainak. Felháborodásukban figyelmüket a Narnra irányították. A nyílt agresszió nyitányaként egy dilgar hadihajó megtámadott egy közeledő narn kereskedelmi flottát, egyetlen másodperc alatt elsöpörve azt. Azután, hogy leckét adjanak a Narnnak, milyen árat kell fizetni a Dilgar elárulásáért, megtámadták és letarolták a hozzájuk legközelebb eső narn kolóniát. Amikor a narn flotta végre megérkezett a kolóniához, elborzadva látták, hogy a dilgarok a teljes populációt kísérleti nyulakként használták rettenetes genetikai kísérleteikben.

A Narn és az újonnan létrejött Független Világok Ligája felismerte a szörnyű veszélyt, amit a Dilgar képviselt. A narnok nem hivatalosan csatlakoztak a Dilgar elleni háborúhoz, de csak hogy megvédjék saját birtokaikat. A narn tiltakozás ellenére több ligatag felkérte a Kentaurit is, hogy csatlakozzon hozzájuk, és álljon ki a Dilgar ellen. A Kentauri visszautasította ezt, belső problémáira hivatkozva. Ekkor a Liga az ősi és titokzatos Minbari Föderációhoz fordult segítségért, amely azonban már aláírt egy meg nem támadási szerződést a Dilgarral. 2229. végén a Dilgar hivatalosan hadat üzent a Narnnak és a Liga világainak.

A dilgar inváziós flották végigtombolták a Liga területeit, a narnokat figyelmen kívül hagyva, kivéve ha narn hajóval szembesültek a csatatéren. Visszaverték a szövetséges hajók egymást követő hullámait, és a Narn Rezsim hadereje is hamarosan kimerült, ahogy a Liga világai támadásból védekezésre váltottak. A dilgar flották tovább nyomultak, és a háború egyre kilátástalanabbá vált. De 2231. november 3-án minden megváltozott.

Láthatólag katasztrofális stratégiai hibát követve el, narn- és Liga-hajók köteléke megtámadott egy dilgar hadiflottát. A szövetséges erők veszteségei súlyosak voltak, és G'Roh hadvezér, miután flottája megbénult, már azon volt, hogy kiadja a parancsot a visszavonulásra. Ekkor azonban hirtelen a Földi Szövetség hadiflottája, hatvan nagy hajó termett ott a semmiből. Kiugorva a hipertérből csatlakoztak az ütközethez, mindössze hét órával azután, hogy hadat üzentek a Dilgar Birodalomnak.

A pillanatnyi haladékot kihasználva G'Roh újraszervezte erőit, és oldalba támadta a visszavonuló dilgar flottát. Sarokba szorítva hajóikat, a Narn, a Liga és a Földi Szövetség flottáinak egyesített ereje letarolta a dilgar támadó erőket, kivívva ezzel a szövetségesek első nagy győzelmét az elmúlt közel egy évben.

A háború további részében a Liga és a Földi Szövetség erői vállvetve harcoltak, vitéz módon verve vissza a Dilgar Birodalom hordáit. Az emberiség belépése a háborúba időt adott narnoknak, hogy hadrendbe állítsák legújabb hadihajóikat és vadászgépeiket, melyekkel elvágták a dilgarok menekülésének útját a narn űrön keresztül. 2231-re a szövetségesek visszaverték a dilgar erőket és összeroppantották rosszindulatú birodalmukat.

A háborút követően rögtön szívélyesebbé vált a Narn Rezsim és a Földi Szövetség közti viszony. A két faj kölcsönös védelmi szerződéseket kötött egymással és sok Liga-taggal. Pörölystílusú diplomáciájuk ellenére a Narn és a Földi Szövetség kapcsolatai és kereskedelme tovább erősödött.

Amikor a Földi Szövetség háborúba keveredett a minbariakkal 2245-ben, a narn egyike volt a keveseknek, akik készségesen kereskedtek vele, ellátva az emberiséget a kentauriaktól lopott fegyverekkel és technikával. A földi-minbari háborút követően megkeseredett a viszony a Narnnal, elsősorban a Szövetségnek a háborúban nyújtott gyenge teljesítménye okán. Sokan a Narn Rezsimben ezt a tényt kihasználva a Földi Szövetség birtokainak megtámadására és elfoglalására buzdítottak. Bár a narnok egyszer sem indítottak támadást, a sérelem megesett, és a kereskedelem a Szövetséggel - ellenére az újjáépítés anyagszükségletének - lényegesen visszaesett.

Mikorra a Babylon 5 üzembe állt 2256-ban, a Narn Rezsim kiterjedése tizenöt naprendszert ölelt fel, beleértve saját rendszerüket is. Hét narn kolónia a kentauri uralom alól felszabadított rendszer volt, amelyek némelyikét egyenesen Turhan kentauri császár adta át nekik. A narnok további meghódítandó területeket kerestek, többek között volt egy sikertelen kísérletük a kentauri agrárkolónia, a Ragesh 3 elfoglalására. Felelevenítették a kereskedelem terén szerzett rossz hírüket is, messzire elmerészkedve, hogy megszerezzenek minden lehetséges technológiát, amely fegyvert adhat a kezükbe a Kentaurival szemben.

Kulcsproblémájuk mostanra a telepaták hiánya lett a narn társadalomban.


( SPOILER -  2.-3.-4.-5. évad )
A legtöbb más faj rendelkezett telepatákkal, az ősi tanok pedig mesélnek egy idegen fajról, akik bázist építettek a Narn déli kontinensén, és kiirtották az összes narn telepatát, gyakorlatilag eltüntetve ezzel a telepátiáért felelős gént.

A narnok több alkalommal kísérletet tettek, hogy DNS-t vásároljanak idegen telepatáktól, és segítségével létrehozzák sajátjukat. De a genetikai kísérletek kudarcot vallottak, és még az innen-onnan elrabolt néhány idegen telepata sem jelentett segítséget.

2259-re a Narn és a Kentauri közötti feszültség forráspontra jutott. Amikor a kentauri császár bejelentette, hogy látogatást tesz a Babylon 5-ön, a narn hivatalos szervek élénk tiltakozásba kezdtek. G'Kar nagykövet addig merészkedett, hogy követelte John Sheridan kapitánytól, az állomás parancsnokától, tagadja meg a császár kérelmét. Tiltakozásuk hatástalan maradt, és a Kha'Ri úgy döntött, a császár érkezése talán a végzet műve.

A narn hadsereget maximális készültségbe helyezték: minden narn erő felkészült a háborúra, amelynek megnyerésében biztosak voltak. Úgy határoztak, hogy G'Kar nagykövet, kihasználva az alkalmat, meggyilkolja a császárt, és ezzel háborúba taszítja a két szuperhatalmat.

Mielőtt azonban G'Kar megölhette volna Turhant, a rendkívül idős császár összeesett, majd később természetes úton elhunyt. Halálos ágyán Turhan bocsánatkérő üzenet küldött a narn nagykövetnek, amely egy rövidke pillanatra felvillantotta a béke lehetőségét. Sajnálatos módon a kentauri társadalmon belüli erők a hatalomszerzés lehetőségét keresve úgy döntöttek, megtámadják és elfoglalják a narn kolóniát a 37. kvadránsban. Bár, mint később kiderült, valójában az árnyak támadtak a kentari nagykövet parancsára, a kentauri hadihajók puszta jelenléte is elég volt, hogy háborúba sodorja a két fajt.

A narnok hamar ráébredtek, hogy bár Turhan uralma alatt a Kentauri nem volt hajlamos ellencsapásokat mérni az aggresszorokra, utódainak nem voltak ilyen fenntartásai a háború eszközeinek alkalmazásával szemben. A kentauriak előhúzták tarsolyukból hatalmas flottájukat, és a narnoknak hirtelen három az egyhez technikai fölénnyel kellett szembesülniük. A narn támadásokat egytől egyig visszaverték - az árnyak segítségével, akik fontos taktikai információkkal látták el őket, de hagyták, hogy a kentauriak maguk vívják meg az ütközeteket.

Kilenc hónappal azután, hogy a 37. kvadráns megtámadására válaszul hadat üzentek a Kentaurinak, a narn flotta színe-java semmisült meg a Gorash 7-nél, egy kulcsfontoságú kentauri ellátóbázis felett, az árny erők csapása következtében. Miközben az öt árny csatahajó játszi könnyedséggel szedte le a kétszáz narn hajóból álló flottát, a kentauri hajók zöme a Narnhoz ugrott, és tömegvetők alkalmazásával a kőkorszakba bombázta vissza a bolygót. A háború ezzel eldőlt, és a narnok ott találták magukat, ahonnan elindultak: a Kentauri uralmának alávetve.

2260. fekete éve volt a narnoknak: a kentauriak elvettek minden technnológiát, fegyvert, kolóniát és bázist, szolgafajjá alacsonyítva a narnokat. Bárkit, aki szót emelt uralmuk ellen, azonnal kivégeztek. A Kentauri tisztogató programba kezdett, hogy kiirtson minden egyes narnt, aki a jövőben esetleg fellázadhat a Köztársaság ellen. Vereségük arra késztette a narnokat, hogy felülvizsgálják a más fajokkal szembeni hozzáállásukat. Sok öregebb narn abban látta vereségük okát, hogy kentauri taktikákat sajátítottak el, míg a fiatalabbaknak az volt a véleményük, hogy nem eléggé kentauri módra cselekedtek.

De végül nem a fegyverek ereje szabadította fel a Narnt a kentauri uralom alól, hanem egyetlen narn önfeláldozása. G'Kar, a Kha'Ri utolsó megmaradt tagja, miután elfogták és megkínozták a kentauriak, egyezséget kötött Londo Mollarival: segédkezik az őrült Cartagia császár meggyilkolásában, cserébe a Narn szabadságáért. Így 2261-ben, egy kihallgatás közben, melyet G'Kar kivégzésének bejelentésére hívtak össze, a Kha'Ri utolsó tagja kiszabadította magát láncaiból, és rátámadt az őrökre. Az életét féltő Cartagia császárt menekülés közben súlyos szívroham érte - valójában egy méreg hatására, amelyet szervezetébe fecskendeztek.

Cartagia halálát követően az újonnan megválasztott miniszterelnök, Londo Mollari megtartotta szavát, és felszabadította a Narnt. G'Kar lehetőséget kapott, hogy maga legyen a Narn uralkodója, Ő azonban visszautasította ezt, és követelte a Kha'Ri újbóli létrehozását. Ezek után visszatért a Babylon 5-re, hogy tanácskozzon szövetségeseivel Sheridan kapitány Fényhadseregében.

A Narn még egyszer újra haderőépítésbe kezdett, amely azonban ezúttal jóval több időt igényelt, lévén kolóniái több, mint felét elvesztette. Meglepő módon néhány világ, akik a narn szolgaságból szabadulva most kentauri uralom alá tartoztak, készséggel folyamodtak tagságért a Kentauri Köztársaságba, csak hogy soha többé ne kelljen a narnokat szolgálniuk.

A narn társadalom jelenleg is az újrarendeződés periódusában van, hasonlóan a földi Németországhoz az első világháborút követően. Egyes narnok újabb visszavágást remélnek a Kentauri ellen, míg mások hallani sem akarnak többé háborúról. A belső csatározások meglehetősen gyakoriak, és még nem dőlt el, melyik oldal fog érvényesülni. Kérdés, hogy a Narn vajon ismét a kentauriak útjára lép, vagy új ösvényen lép tovább. Erre csak a jövő adhat választ.

Motyó