Vorlon Birodalom

! SPOILER - 4. évad !

   
Anyabolygó: Vorlon Prime
Hely: Ismeretlen
Nap: Vorlon
Rendszer: Ismeretlen
Holdak: Ismeretlen
Kor: Ismeretlen
Átlaghőmérséklet: Ismeretlen
Gravitáció: Ismeretlen
Forgásidő: Ismeretlen
Keringési idő: Ismeretlen

Ősi, hatalmas, rejtélyes: ezekkel a szavakkal írható le a vorlon faj. A hipertérutazást körülbelül egymillió éve ismerik: részei a titánok galaktikus generációjának, akiket Elsőkként ismerünk. Évezredeken keresztül más Elsőkkel egyetemben uralták a galaxist, míg végül ezek az ősi lények elérték a legmagasabb fejlettségi fokot, ami az Univerzum ezen részén lehetséges, és eltávoztak a galaxisunk peremén túlra, hogy felfedezzék az Univerzum egészét.

A vorlonok, akik egyike voltak a legfiatalabb Elsőknek, a logika és a rend koncepciójában hittek. Társadalmuk ezen elveken alapult, abban a biztos tudatban, hogy a tökéletes harmónia kizárólag a logika, a rend és a szervezettség által érhető el. Ezt a hitet azonban nem minden Első osztotta: különösen az árnyak nem.

Sok háború kirobbant a vorlonok, az árnyak, a vándorok és más Elsők között. Lorien fajának - akik galaxisunk első érző lényei voltak - felügyelete alatt ezek a csaták általában békés megegyezésekkel értek véget.

Minden rendelkezésre álló információ arra utal, hogy az Elsők nagy része elhagyta galaxisunkat körülbelül 10.000 évvel ezelőtt, miután egy hatalmas háború majdnem az összes fiatalabb fejlődő faj elpusztításába torkollott. Az Elsők úgy látták, túl hatalmassá és erőssé váltak, hogy a galaxisban maradjanak, és úgy döntöttek, felfedezik az Univerzum többi részét.

Ezen istenek némelyike a maradás mellett volt, de nem érdekelték őket a szerte a Tejútrendszerben felbukkanó, szárnyukat bontogató fiatal lények ügyei. Így az a döntés született, hogy ketten az Elsők közül hátramaradnak, hogy gondját viseljék a fiatal fajoknak. Két faj, a vorlonok és ősi riválisaik, az árnyak örömmel vállalkoztak a galaxis őrzőinek szerepére.

Annak ellenére, hogy hitrendszereik teljes ellentétben álltak egymással, a két faj úgy határozott, félreteszik különbségeiket, és gondját viselik a fiatalabb fajoknak, ahogy annak idején Lorien is tette ővelük. Így a két óriás hatalom ellentéteit feledve legjobb tudása szerint nekilátott a feladatnak.

Az első időkben szigorú szabályok és törvények szem előtt tartásával sikerült fenntartani az egyensúlyt az árnyak, vorlonok és más itt maradt Elsők radikálisan különböző tanítási rendszerei között. De ahogy a századok teltek, a dolgok megváltoztak. Az árnyak elkezdték tanítani káosz-hitüket, arra buzdítva a fajokat, hogy harcoljanak egymással és szomszédaikkal.

Az árnyak akcióira reagálva a vorlonok genetikai szintű barkácsolásba kezdtek a fajokkal, hogy azok fejlődését a sajátjukéhoz tegyék hasonlóvá. Ezen kontárkodások egyike úgy manipulálta a fiatalabb fajokat, hogy azok angyalszerű prófétaként lássák a vorlonokat, akik telepatikus képességeiket használva elrejtették valódi formájukat a manipulált lények elől. Ezáltal a vorlonok képessé váltak a fiatal fajok érzékelésének irányítására.

Néhány vorlon feljegyzés utal rá, hogy azok a fajok, akik magukévá tették az árnyak tanait, hatalmas pusztítást vittek végbe szerte a kozmoszban. Hogy eljuttassák hangjukat a vorlon-érdekeltségű világokba, az árnyak háborúkat indítottak saját tanítványaik és a vorlonok által felügyelt fajok között, részeként tervüknek, hogy kigyomlálják a gyengéket az erősek közül.

Az árnyak akcióitól megrémült vorlonok megtámadták titán-testvéreiket, újabb hatalmas háborút indítva el. Az eltelt évszázadok során az árny-vorlon háborúk állandósultak. Ezúttal azonban - a múlt háborúitól eltérően - a két szuperhatalom azt célozta, hogy tanítványaik harcoljanak értük, bizonyítva, melyiküknek van igaza. Az ezer évvel ezelőtti háború oly erőszakos volt, hogy a vorlonok kénytelenek voltak más Elsők segítségét kérni az árnyak feltartóztatásához.

Eképp az öreg istenek a fiatal fajokkal karöltve harcoltak az árnyak és tanítványaik ellen, egy korlátlanul tomboló háborúban. A harcnak nem volt igazi győztese, aki eldönthette volna, az árnyaké, vagy a vorlonoké az igazság. Majd minden fiatal faj, amely belekeveredett a háborúba, teljesen elpusztult. Csupán egy értékes kisebbség - köztük a minbariak - élte túl a Nagy Háborút.

A borzalmas veszteségek ellenére a vorlonok és az árnyak folytatták cívódásaikat. A többi Első - mint például a Sigma 957 Vándorai - megdöbbenvén ősi testvéreik tettein, megszakították kapcsolataikat mind az árnyakkal, mind a vorlonokkal, amíg azok fel nem oldják kicsinyes konfliktusukat.

Amint az árnyak visszahúzódtak ezeréves elvonultságukba, a vorlonok újrakezdték barkácsmunkájukat a fiatal fajok DNS-ével szerte a galaxisban, készülve a következő háborúra az árnyak ellen. A 2250. földi évben a vorlon-árny filozófiai konfliktus kezdett újraéledni.

Az árnyak, lassan és módszeresen dolgozva, fortéllyal próbálták háborúba sodorni a fajokat önmagukkal és szomszédaikkal. Ahogy mindig, most is fényes sikerrel. Sajnos azonban a vorlonok és túlélő gyermekeik, a minbarik, szintén felkészültek a közelgő háborúra.

A háború 2261-ben tetőzött, amikor a vorlonok úgy látták, az árnyak nézetei túlságosan széles körben ismertté váltak ahhoz, hogy megbírkózhassanak velük. Így nekiláttak egész világokat megsemmisíteni, hogy megtisztítsák az Univerzumot az árnyak hatásától.A csúcspont 2261 közepén jött el, amikor John Sheridan kapitány és Delenn minbari nagykövet Lorien (a vorlonok és az árnyak régi tanítómestere) segítségével meggyőzte a két Elsőt, hogy a fiatalabb fajok már képesek a saját lábukon is megállni. A Coriana 6-nál vívott csatát követően az árnyak és a vorlonok elhagyták galaxisunkat és a peremen túlra távoztak. Valószínűtlen hogy valaha is hallunk még a vorlonokról.

Motyó